Şükrü Erdem sonuçlara itiraz etti

0
545

Adem Tunçer/İHA.

Öncelikle yerel seçim süreci boyunca desteğini esirgemeyen, değerli halkımıza yürekten teşekkür ediyorum. Belirtmek isterim ki bugün burada, bu basın açıklamasının yapılmasının temel sebebi , halkımızın iradesinin sandığa tam anlamı ile yansıması arzusu ve isteğidir. Bu bizim halkımıza borcumuzdur. Yoksa , tüm seçim süreci boyunca ortaya koyduğumuz ,yapıcı tavır ve tutumda herhangi bir değişikliğin olmadığını, sandıktan çıkan sonuca saygı duyduğumuzun da, herkes tarafından bilinmesini isterim.

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçim sonuçlarına 84 adet sandıkta itiraz etmiş bulunuyoruz. İtirazlarımızın temel sebeplerini 3’e ayırmak gerekir. Bu sebepler, elimizdeki ıslak imzalı tutanaklar ile birleştirme tutanakları arasındaki farklılıklar, ıslak imzalı tutanağın kendi içindeki çelişkiler ve, kullanılan oy sayısının seçmen sayısından dahi fazla olduğu sandıklardır. Ayrıca tüm sandıklarda, itiraz ettiğimiz hususlarla ilgili dilekçelerimizi de , ilçe seçim kuruluna ayrı ayrı sunduk. Yani, her sandıkta nelere itiraz ettiğimizi ayrıca ve ayrıntılı olarak da belirttik. Kaldı ki 84 adet sandıkta itiraz ettiğimiz göz önüne alındığında , bu itirazların da tek tek gösterilmesi gerektiğini düşündüğümüzden buna uygun olarak hareket ettik. Onun için, ilçe seçim kurulumuzun da her sandıkta ayrı ayrı gösterdiğimiz , hukuka aykırılık sebeplerine dikkat edeceğini ve buna göre inceleme yapacağını ümit ediyoruz.   İtiraz ettiğimiz sandık sonuçlarından, bir kısmını örnek olarak bilgilerinize sunmak istiyorum.  Barış Mahallesi 1041 nolu sandıkta, 287 adet geçerli 4 adet geçersiz oy kullanılmıştır. Bu rakamların toplamı 291’dir. Sandıktan çıkan zarf sayısı ise 293’tür. Sandıkta oy kullanan seçmen sayısı 326’dır. 35 adet seçmen kayıptır.

Fevzidede Mahallesi 1090 nolu sandıkta, sayım sırasında tutanak tutulmuştur. Yerde, 11 adet belediye 2 adet de büyükşehir belediyesi oy pusulası bulunmuştur. Bu sandıkta 273 adet geçerli ve geçersiz oy sayılmıştır.Halbuki oy kullanan seçmen sayısı 275’dir. 2 seçmenin akıbeti belirsizdir.Sandıkta 275 adet zarf ve pusula kullanılmıştır. Bu durumda yerde bulunan toplam 13 adet oy pusulası fazla mıdır? Sandığa dışarıdan mı girmiştir? Bu durum belirsizdir. Nerede ise tüm sandıklarda, 1 adet boş zarf bulunmaktadır. Bu da dolgu oy kullanıldığını düşündürmektedir. Bu ne demektir? Bir kişi gider sandığa boş zarf atar, pusulasını ise cebine atar, pusulayı getirdiği kişiden para alır ve gider, 2. kişi, oy pusulasını alır, o oyu kullanır ve kullanması gereken, boş oy pusulasını para verecek kişiye getirir. Bu durum bir sistem içinde devam ettirilir. Daha önceki seçimlerde , başka bölgelerde bu vaka ispat edilmiştir. Sandıklarda içinde oy bulunmayan zarflar , bizlerde bu endişeyi yaratmaktadır. Yine, nerede olduğu belli olmayan kayıp zarflar da bu düşüncemizi pekiştirmektedir. Atariye Mahallesi 1012 nolu sandıkta, 275 zarf kullanıldığı halde, 245 adet oy pusulası kullanılmıştır. Halbuki sandığa giren zarf sayısı 255’tir. Yani kullanılan zarf sayısı 20 fazladır,kullanılan oy pusulası sayısı ise 10 azdır. 20 zarf nereye gitmiştir? 10 oy pusulası nereden gelmiştir? Bu hususların aydınlatılması gerekmektedir.  Doğanalan Mahallesi 1082 nolu sandıkta, geçerli ve geçersiz oyların toplamı 170’tir. Sandık kuruluna teslim edilen zarf sayısı 170 iken 20’si iade edilmiştir. Bu durumda , sandığın 150 zarfı kullanıldığına göre, sandığa 20 oy dışarıdan mı girmiştir? Bu durumun itiraz ile aydınlatılması gerektiği açıktır.

Döllük Mahallesi 1085 nolu sandıkta, kayıtlı 70 seçmen bulunmaktadır. Halbuki kullanılan oy sayısı 71’dir. Yani köy halkının tümü sadece sandığa gitmemiş hatta fazla fazla oy kullanmıştır. Hacıahmet Köyü 1102 nolu sandıkta, 207 seçmen varken 208 kişi oy kullanmıştır. İtiraz ettiğimiz sandıkların durumları bunlar gibidir. Bu hataların fahiş hatalar olduğu ortadadır. Tespit ettiğimiz tam 44 adet sandıkta, ilçe seçim kuruluna teslim edilmesi gereken , zarf ve oy pusulası sayısı farklıdır.  Bir çok zarf ve oy pusulası kayıptır. 26 adet sandıkta, ıslak imzalı tutanaklardaki, geçersiz oy sayıları ile birleştirme tutanaklarındaki geçersiz oy sayıları farklıdır.  Bunların incelenmesi gerekmektedir. İtiraz ettiğimiz sandıkların tümünden , başka sandıklara ait oy pusulası ve zarf çıkması mümkündür. Bu sebeple 84 adet sandığın tümünde yeniden sayım yapılması ve tüm zarf ve oy pusulalarının incelenmesi gerektiği açıktır. Bu sandıklarda geçerli ve geçersiz oyların mutlaka incelenmesi gerekir. İtiraz ettiğimiz sandıkların bir kısmında, sandığa kayıtlı tüm seçmenlerin oy kullandığı hatta fazla fazla oy kullandığı görülmektedir. Ya da sadece 1 ya da 2 seçmen oy kullanmamıştır. Bu durumda bu sandıklarda, sandık listelerindeki hiçbir kimse ölmemiştir,hasta olmamıştır.  Bu durum akla ve mantığa aykırıdır. Kabul edilmesi mümkün değildir. Bu sandıklarda, imza incelemesinin yapılması ve oy kullanmayan kişiler adına oy kullanan ve imza atanlar var ise tespit edilmesi ve kuşkunun ortadan kaldırılması gerekir. O sandıkta ölenler var ise, bunların kayıtlarının çıkarılmasından dahi bu durum anlaşılabilir. Bizim bu sandıklarda itiraz ettiğimiz bellidir. Tarih kaydına düşmüştür.

Bursa genelinde, Anadolu Ajansı tarafından veri akışları durdurulmuştur. İlçemizde Anadolu Ajansı verilerine göre gece saat 12.23 sırasında, sandıkların açılma oranı %92.33 iken geçersiz oy sayısı 4147’dir. Şu an ise, geçersiz oy sayıları 2770’tir. Anadolu Ajansı verilerindeki , 1300 geçersiz oy nereye gitmiştir?Anadolu Ajansı verileri neden değişmiştir? Bu durumu da kamu oyunun vicdanı ve takdirine sunuyoruz. Saat gece 12’yi geçtiğinde, ilçe seçim kuruluna 50’ye yakın sandık ulaştırılmamıştır. 298 sayılı kanun gereği, çuvalların vakit kaybedilmeksizin , hiçbir yere uğranmaksızın ilçe seçim kuruluna ulaştırılması gerekmektedir. Gece 3’te hala ilçe seçim kuruluna ulşatırılmamış sandıklar bulunuyordu. Bu hususlar vatandaşlarımız nezdinde, rahatsızlıklar yaratmış ve seçim güvenliğini tartışmaya açmıştır. Birleştirme tutanağında 2 aday arasındaki oy farkı 593 iken, bizim elimizdeki verilerde 281 adet oy farkı bulunmaktadır. Bu da , sayım sırasında da hata olduğunu ortaya koymaktadır. İtiraz ettiğimiz sandıkların, yeniden sayılması halinde, seçimin sonucunun değişeceğinden eminiz. Maddi ve manevi tüm haklarımızın saklı olduğunu belirtmek isterim. Seçimlerin iptal edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu talebimizi de ilçe seçim kuruluna sunmuş bulunuyoruz. Artık takdir seçim yargısınındır.  Bir kez daha vurguluyoruz ki, Mustafakemalpaşa halkının iradesi bizim için her şeyden önemlidir. Biz onların mutluluğu için çalıştık ve çabaladık. Bundan sonra da onların, oylarının ve üzerimizdeki emeklerinin boşa gitmemesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki, mutlaka iyiler kazanacak, memleketemize de bahar gelecek. Bütün halkımıza saygılarımı sunuyorum.

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here