SENİNLEYİZ KUDÜS

0
497

Yeniden Refah Partisi  Bursa İl Başkanı Teşkilattan Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı Naim Öztürk  Basın açıklamasında yaptığı açıklamalarda  Bilindiği üzere her yıl olduğu gibi bu yıl da mübarek Ramazan ayında
İşgalci Siyonist İsrail Devleti, Müslümanların ilk kıblegahı, haremi, ibadetgahı
ve kutsalı olan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemiş, insanlar namazdayken
cemaatin üzerine silahlarla ve bombalarla saldırmış ve günlerdir süren devlet
terörü girişiminde onlarca Müslüman çoluk, çocuk, kadın şehit edilmiş yüzlerce
Müslüman yaralanmış ve işkenceye tabi tutulmuştur.
Bu siyonist devletin marifetiyle Filistinli Müslümanlar zorla evlerinden
çıkartılıp, evlerine radikal, fanatik köktendinci Siyonist Yahudiler
yerleştirilmekte, Filistinli Müslümanların arazileri gasp edilmekte, mahalleleri ve
evleri buldozerlerle yıkılmaktadır.
Bugün İslam Aleminin bağrında bulunan bu soykırımcı terörist İsrail
devleti, vaktiyle başta emperyalist İngiltere ve ‘Batılı haçlı ittifakı’ marifetiyle bu
coğrafya 1917 de işgal edilmiş daha sonra Balfaur Deklarasyonuyla Avrupa’da
bulunan Yahudiler 1937 den itibaren Filistin topraklarına yerleştirilmiştir.
Filistin topraklarında kurulan Yahudi çeteleri Filistin’li Müslümanların köylerini
basmış, gençleri şehit etmiş, kadınların namuslarını kirletmiş Müslümanları
sürgüne yollamış 1948 yılında da Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve
Birleşmiş Milletler marifetiyle İsrail devleti kurdurulmuştur.
Bugün 1948 yılından itibaren adım adım Filistin toprakları ve Kudüs işgal
edilmiştir. İsrail devleti bugün halen sistematik bir soykırım uygulamaktadır.
M. Ö. 600’lü yıllarda Kudüs topraklarında yaşayan Yahudilerin haddi aşmaları,
ihanetleri insanların mallarına haksız yere el koymaları, peygamberlerini
yalanlamaları, işkence etmeleri, ve şehit etmeleri neticesinde Kur’an-ı Kerim de
bildirildiği üzere üzerlerine ikinci Nebukadnezar komutasında Bali orduları
gelmiş Yahudiler merhamet etmemiş azgınlıklarına büyük bir darbe indirmiştir.
M. Ö. 586 yılında vuku bulan bu hadise kendi kaynaklarında da halen vardır.
İslam kaynaklarına göre kendilerine gelen en az 35.000 peygamberi şehit
etmiş yalanlamış ve işkenceye tabi tutmuşlardır. İsa (a.s)’ı çarmıha germek
isteyen bunlardı. Peygamber efendimiz (s.a.v)’e suikast girişiminde bulunan
bunlardı. Medine Devletine ihanet eden yine bunlardı.Tarih boyunca Müslümanlar Yahudilere hep şefkat ve merhametle
yaklaşmışlardır. Hristiyan Avrupa devletleri işkence ederken Yahudiler altın
çağını Endülüs devletinde yaşadılar.
Aragon Kralı Ferdinand ve Castilla Kraliçesi İzabella İspanya topraklarında
yaşayan Yahudiler için ölüm ve sürgün fermanı yayınladıklarında dünyada
sadece Osmanlı İmparatorluğu sahip çıkmış, kol kanat germiştir. 800.000 yahudi
Osmanlı’ya getirilmiş Osmanlı’nın en güzel şehirleri olan İzmir, Bursa, İstanbul,
Edirne, Selanik, Sofya, İskenderiye’ye yerleştirilmiştir. Asırlardır mal can ve
namus güvenliği içinde yaşamışlardır.Öztürk sözlerine şöyle devam etti
Fakat bir müddet sonra fesatlıklar ve hain düşünceleri ortaya çıkmış,
Filistin topraklarını Yahudilere satmadığı için masonlar, Yahudiler ve
işbirlikçiler vasıtasıyla Sultan 2. Abdülhamit Han tahttan indirilmiştir.
Çanakkale savaşlarında Osmanlı ordusunu arkadan vuran Yahudi katır
birliği alaylarıydı. Osmanlı ordusunu Ürdün’de arkadan vuran 5.000 kişilik
Yahudi birlikleriydi. Tarihleri ihanet ve zulümle dolu olan Siyonist Yahudiler
bugünde Filistinli Müslümanlara on yıllardır işkence etmektedirler. Vaktiyle
Yahudi hahamların tahrip ettikleri, değiştirdikleri tevratta yazmış oldukları
metinler bugün tüm İslam alemini tehdit etmektedirler.
Bugün İsrail develetinin Mısır’ın Sina Yarımadasında Medine ve Kuzey
Arabistan’da Irak, Şam, Ürdün, Güneybatı İran ve Türkiye’mizin Güneydoğu
Anadolu bölgesinde emelleri ve hesapları vardır. Yani Siyonist Yahudiler İslam
alemini tehdit etmektedirler. Fakat bugün islam aleminin yöneticileri maalesef
rehavet içerisindedirler. 57 İslam ülkesi yaklaşık 2 Milyar nüfus her gün İsrail’i
kınama mesajları yayınlamaktan öteye bir şey yapamamaktadırlar. Bu yöneticiler
İslam aleminin maalesef bahtsızlığıdır.
Kudüs Müslümanların namusudur! Bugün Türkiye’nin savunması
Gazze’den Akka’dan başlar. Bugün iktidar sahiplerine sesleniyoruz; İsrail’in
yöneticileri 70 yıldır BM’nin onlarca kararını çiğnemiştir. İsrail’li yöneticileri ve
köktendinci hahamları defalarca ‘Uluslararası Hukuk tüm devletler için vardır,
İsrail hariç’ hadsiz ve pervası açıklamalarda bulunmuşlardır.
Bu sebeple BM, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nden medet
ummak en hafif tabiriyle cahillik olacaktır. Ey iktidar sahipleri her gün günü kurtaran açıklamalar yaparak, kınayarak
etkisiz açıklamalarda bulunarak halkımızı oyalamaktan vazgeçin.
Unutmayın ki; korkaklar her gün, yiğitler bir gün ölür! Cesur olun biz
Sultan Süleymanların, Yavuzların, ‘Kanla alınan toprakları anca kanla verilir.’
diyen Abdülhamit’lerin ‘Siyonistler güçten anlar, laftan anlamaz’ diyen
Erbakan’ların varisleriyiz, bizim şanlı tarihimiz vardır.
Şimdi iktidar sahiplerine soruyoruz; Türkiye olarak neden İsrail’i İran
füzelerinden korumak için Malatya Kürecik’te bulunan radar üssünü
kapatmıyoruz? İncirliği de kapatalım ki ses Tel-aviv’den duyulsun.
İsrail ile olan tüm anlaşmaları neden sonlandırmıyorsunuz? Limanları ve
hava sahasını İsrail devletine kapatalım, İsrail’in zalim ve soykırımcı
yöneticilerini Türk mahkemelerinde yargılayalım. Herşeyden önce ABD’den,
BM’den ve AB’den medet ummaktan vazgeçelim. Vaktiyle Prof. Dr. Necmettin
Erbakan hocamızın başlattığı D-8 ve D-60 örgütlerine dönüp tüm İslam ve Türk
devletlerinden oluşacak bir ittifak, bir pakta, bir birlik oluşturalım.
Ey iktidar sahipleri, ey İslam ülkelerinin yöneticileri bunu hergün yapacak
cesaretiniz yoksa Türkiye’de ilk seçimlerde aziz halkımız sizi iktidardan indirip
yerine yerli ve milli bir lideri Dr. Fatih Erbakan’ı ve partisi Yeniden Refah
Partisini iktidar yapıp bu projeleri o gerçekleştirecektir.
‘Kudüs coğrafi bir mesele değil imani bir meseledir.’
Yeniden Refah Partisi kıymetli Genel Başkanı sayın Dr. Fatih Erbakan
Bey’in dediği gibi; ‘Doğu da bizim, Batı da bizim, Kudüs de bizimi, Zafer de
bizim.’

Naim Öztürk Yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkanı Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here