Polis amirleri, geçici 26’nın kaldırılmasını istiyor

0
335

Kaynak /Memurlar.net

Aşağıdaki içerik, Memurlar.net’in Emniyet Hizmetleri Sınıfında yazışan üyelerinin talebidir.

Kamuoyunda İç Güvenlik Reform paketi olarak bilinen; Bakanlar kurulunca hazırlanan Polis Vazife Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Emniyet Teşkilatı Kanunu 55 maddesi değiştirilmektedir.

Yapılan değişiklikle Polis Amirleri arasında bulunan rütbe terfi ve rütbe bekleme sürelerinde farklılık yaratan A-B sınıfı Polis Amiri ayrımı kaldırılmakta Polis Amirlerinin uzun vadede meslek içerisinden yani polis memurları arasından seçilmesi planlanmaktadır.

Ancak aynı tasarıya eklenen Geçici 26 Madde ile B sınıfı polis amirlerine hakkaniyet ve eşitlik ilkeleri ile bağdaşmayacak şekilde haksızlık yapılmaktadır.

Şöyle ki; yeni düzenleme ile A-B sınıfı polis amiri ayrımının kaldırılmasına rağmen Geçici 26 Madde ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce polis memurluğundan terfi eden polis amirleri için B sınıfı ayrımı devam etmektedir. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra polis memurluğundan komiser yardımcılığı rütbesine terfi edecekler Komiser Yardımcılığı rütbesinde 4 sene bekleme süresi sonunda Komiser rütbesine terfi edebilirken, daha önce atananlar 6 sene bekleme süresine tabi kalmaya devam edecek ve Başkomiser rütbesinden Emniyet Amirliği rütbesine terfi için o yıl itibariyle A grubu Başkomiser rütbesinden Emniyet Amiri rütbesine terfi edenlerin %10 u geçmemek kaydıyla Emniyet Amirliği rütbesine terfi edebilecek.

Oysa bu tasarı yasalaştıktan sonra memuriyetten atanan polis amirleri için böyle bir sınırlama bulunmamakta ve polis amirleri arasında A-B sınıfı şeklinde bir ayrıma gidilmemektedir.

Ayrıca yapılan bu düzenleme ile on sene sonra Başkomiser rütbesinde en az 7 bin civarında B sınıfı polis amiri bulunacak; yeni düzenleme ile Başkomiser rütbesine on binde 291 (yaklaşık 7500) kadro sınırlaması getirildiği için B sınıfı Polis Amirleri Başkomiser rütbesinde emekli oluncaya kadar diğer Komiserlerin Başkomiser rütbesine terfi etmesini de imkansız hale getirecektir.

Sonuç olarak B sınıfı polis amirleri, Geçici Madde 26’da bulunan A-B sınıfı polis amiri ayrımının kaldırılmasını ve rütbe bekleme sürelerinin A grubu ile aynı olacak şekilde düzenlenmesini ve yapılan haksızlığın giderilmesini talep ediyor

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here