EN BÜYÜK ENGEL SEVGİSİZLİKTİR

0
266

Bursa Barosu Engelli Hakları Komisyonu’nca, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yapılan basın açıklamasında “En büyük engelin sevgisizlik” olduğu vurgulandı.

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun’un katılımıyla yapılan açıklamayı Engelli Hakları Komisyonu Başkanı Av. Büşra Pınar Altınoluk okudu.

Altınoluk, engelli bireyleri ve yaşamlarında karşılaştıkları problemleri hatırlamak için tek bir gün veya hafta yetmemekle birlikte Dünya Engelliler Günü’nün, toplumsal farkındalık açısından büyük önem arz ettiğini söyledi. Türkiye nüfusunun yaklaşık % 12-13’ünün engelli olduğunu ifade edenAv. Altınoluk, “Ülkemizde engelli hakları yasal dayanaklarını BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nden, Anayasa ve 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanunu, bağlı yönetmelik ve düzenlemelerden almaktadır. İlgili mevzuata göre; engellilerin insan onur ve haysiyetinin dokunulmazlığı temelinde bireysel özerkliğine saygı gösterilmesi, engelliliğe dayalı ayrımcılık yapılmaması, engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri ve topluma tam ve etkin katılımları için erişilebilirliğin sağlanması esastır. Ne yazık ki; çıkarılan Kanunlar, yasal düzenlemeler engelli hakları konusunda sürekli ve kalıcı çözümler bulma ve engellilerin topluma kazandırılması noktasında yetersiz kalmaktadır. Zira kanunları uygulayabilmek daha önemlidir” dedi.

Altınoluk şöyle devam etti:

“Bugün ülkemizde yaşayan milyonlarca engelli vatandaş, başta eğitim, sağlık, ulaşım, iş hayatı, sosyal hayat, toplumda dışlanma olmak üzere birçok sorunla tabiri caizse ‘engellerle’ karşı karşıya kalmaktadırlar. Engelli bireylerin sağlık ihtiyaçlarının, rehabilitasyon hizmetlerinin karşılanması konusunda ciddi eksiklikler söz konusudur. Engellilerin eğitim hakları da yetersiz düzeyde karşılanmaktadır. Devlet ve özel kurumlara bağlı birçok eğitim kurumu fiziksel engelliler için yeterli donanıma ve ekipmanlara sahip olmamakla birlikte birçok okulda engelli rampası dahi bulunmamaktadır. Kaynaştırma eğitimi olarak düzenlenen sistem ise engelli öğrencileri kaynaştırmaktan ziyade ayrıştırmaktan öteye gidememiştir. İstihdam politikaları ise engellilerin iş hayatına katılımlarını tam anlamıyla sağlayamamakta, iş ve sosyal güvenlik alanındaki birçok soruna çözüm sağlayamamaktadır. Engelli kontenjanı uygulaması ise sadece kağıt üzerinde uygulanmaktadır.

Saymakla bitmeyecek birçok problem toplumda dezavantajlı sayılan engellilerin yaşamlarını daha da çok zorlaştırmaktadır. Devletler insanların yalnızca insan olmasından ve doğuştan gelen temel haklara sahip olduğu düşüncesiyle, bu hakların kullanılmasını her insan için eşit ve tam olarak sağlamakla, engelli bireylerin anayasadan, yasalardan ve uluslararası sözleşmelerden doğan haklarının karşılanması için gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamakla yükümlüdür.

Aslında herkes, engelli adayı olduğu bilinciyle hareket ederek engelli bireylerin ve sorunlarının farkına varmalı; sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde toplumsal duyarlılık ve farkındalık sağlamalıdır. Çünkü en büyük engel sevgisizliktir.

Biz de Bursa Barosu olarak sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü veya 10-16 Mayıs Engelliler Haftası gibi özel günlerle sınırlı olacak şekilde değil her zaman engelli bireylerin farkında ve yanında olduğumuzu bildiririz. Engelli bireylerin sahip oldukları hak ve özgürlüklerinden pozitif ayrımcılık gözetilerek tam ve eşit olarak faydalanabilmesi açısından üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz.

Son olarak unutmamalıyız ki; her insan bir engelli adayıdır. Hayatı paylaşmak için engel yok. Dünya Engelliler Günü kutlu olsun.”

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here