CARGİLL BİYOETANOL TESİSİ’NE “ÇED GEREKSİZDİR” KARARI İPTAL EDİLDİ

0
345

CARGİLL BİYOETANOL TESİSİ’NE

“ÇED GEREKSİZDİR” KARARI İPTAL EDİLDİ

 

Kuruluşu hukuksuz işlemlerle sağlanan Bursa Orhangazi’deki Cargill mısır işleme fabrikasına ilave yapılacak biyoetanol tesisi projesi için idare tarafından verilen “ÇED gereksizdir” kararı, Bursa 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

TBB önceki dönem Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi Av. Ali Arabacı ve Bursa Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi Av. Erol Çiçek tarafından açılan davada verilen kararı, Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun açıkladı. Bursa Barosu’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Altun, Cargill Biyoetanol Tesisi için ÇED Yönetmeliği gereğince hazırlanan proje tanıtım dosyasının, İznik Gölü’ndeki balık türleri, bölgenin flora-faunası, zeytinlik ve diğer tarım arazileri, İznik Gölü sulak alanı ve çevresel faktörler açısından yetersiz bulunduğunu söyledi. Altun, “İznik Gölü havzası gibi çok hassas, biyolojik çeşitliliği çok zengin bir alanda, projenin proje tanıtım dosyası ile gerçekleştirilmeyeceği bilirkişi raporunda belirtilmiştir” dedi.

Altun şöyle konuştu:

GEREKÇELİ KARAR ÇOK NET

“Mahkeme kararının gerekçesinde ‘yapılması planlanan tesisin bulunduğu alanın zeytinlik alanlarına ve tarım arazilerine yakınlığı, gelinen süreçte tesise ilişkin 2009 yılında verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararı sonrasında muhtelif tarihlerde verilen birçok ÇED Yönetmeliği Kapsam Dışı kararları da dikkate alındığında; Projenin uygulanması ile birlikte önemli çevresel etkilerinin olacağı, projenin uygulanacağı saha, coğrafya ve tesisin geldiği aşama bir bütün olarak değerlendirildiğinde, gerek su kaynakları, canlı ve bitki çeşitliliği ve gerekse de Bursa ilinin ve özellikle de Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edilen İznik Gölü’ne yakın olan projenin uygulanacağı sahanın tarımsal potansiyeli ile projenin olası etkileri dikkate alındığında, bilirkişi raporunda da vurgulanmış risk ve etkiler sebebiyle ÇED sürecinin işletilmesi ve neticede ortaya çıkan duruma göre iş ve işlemler gerçekleştirilmesi gerektiği kanaatine varılmış olup, belirtilen sebeplerle dava konusu idari işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır’ denilerek işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bu karar şimdiye kadar alınan ve uygulanmayan ve AİHM tarafından da haklılığı onaylanan mahkeme kararlarının doğruluğunu bir kez daha tescil etmiştir. Bundan önce verilen izin ve ruhsatların yaşam hakkı, su kaynakları, canlı ve bitki çeşitliliği ve gerekse de Bursa ilinin ve özellikle de Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edilen İznik Gölü’ne yakın olan projenin uygulanacağı tarımsal alanın önemi ve hassasiyet dikkate alınmadan, hukuka aykırı olarak verildiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.”

AMAÇ HUKUKU ÜSTÜN KILMAK

Bursa Barosu Başkanı Av. Altun, “Bu karar, sadece Cargill konulu hukuksuz işlemler için idari yargı tarafından verilen iptal kararlarının ne ilkidir, ne sonuncusu olacaktır. Hatırlanacağı üzere, Cargill fabrikasının kuruluşu itibariyle, ki 1996 yılında başlayıp bugüne kadar devam eden bu süreç, Türk siyaseti ve idari teşkilatının, kapitalist-emperyalist güce nasıl boyun eğdiğini ve alınan kararların her yönüyle utanç vesilesi olduğunu gösterir. Bursa Barosu öncülüğünde 20 yıldan fazladır verilen hukuk mücadelesinin amacı, bu mücadele sonucunda idare mahkemelerince hukuksuz işlemlerle ilgili verilen iptal kararlarının uygulanması içindir. Bu mücadelenin sermaye düşmanlığı, hele ki yabancı sermaye karşıtlığı olmadığı bilinmelidir. Tarihten gelen sorumluluğu ile Bursa Barosu’nun hukuku üstün kılmaktan başka amaç ve çabası olmamıştır, olmayacaktır” dedi

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here