Bursa Barosu, CMK tarifesinin iptali istemiyle Danıştay’a başvurdu

0
235

Bursa Barosu, 16 Ocak 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 2020 CMK Tarifesi’nin, görevlendirilen avukatların emek ve mesailerini karşılamayacak kadar az olduğu gerekçesiyle, iptali istemiyle Danıştay’a başvurdu.

 

Adalet ve Maliye bakanlıklarının muhatap olduğu dava dilekçesinde, dava konusu olan “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2020 Yılı Tarifesi”nin 16 Ocak 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı ve şöyle denildi:

“Ceza Muhakemeleri Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirleyen tarifenin, görevlendirilen müdafi veya vekillerin harcadıkları emek ve mesainin karşılığı olamayacak kadar düşük meblağlar sunması ve tarife dayanağı olan 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13’üncü maddesindeki düzenlemenin hukuka aykırı olması nedeniyle iptali gerekmektedir.”

Tarife ile belirlenen ücretin, CMK uyarınca görevlendirilen avukatların emek ve mesaisini karşılamaktan uzak ve çok düşük olduğu belirtilen dilekçede “Saatlerce süren kolluk/savcılık ifadeleri, sorgu işlemleri ve şüphelinin tutuklu olması durumunda belirli aralıklarla tutukluluğun değerlendirilmesi amacıyla tekrarlanan işlemler karşılığında avukatın eline geçen ücret, KDV, stopaj vergisi ve damga vergisi kesildiğinde yalnızca 342.15 TL’dir. Bu şekilde düşük meblağlar belirlenmek suretiyle avukatlar tarafından sağlanan müdafilik hizmetinin angaryaya dönüştürülmesi kabul edilebilir bir durum değildir. 2020 yılı CMK ücret tarifesi ile Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde ödenecek ücretlere % 23 civarında bir artış getirilmişse de belirlenen artış, meslektaşlarımızın yıllardır süregelen mağduriyetini gidermekten çok uzaktır. Tarifede yer alan ücretlerin her geçen yıl günümüzün ekonomik koşulları karşısında eridiği ve bu durumun sürdürülemez bir hal aldığı açıktır” denildi.

Dilekçede, mali olanaklardan yoksun kişilere avukatlık hizmeti sağlayan Adli Yardım Büroları tarafından görevlendirilen avukatlara Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi üzerinden ödeme yapılırken, CMK uyarınca görevlendirilen avukatlara ayrı bir tarife üzerinden ücret ödenmesinin de “Kanun Önünde Eşitlik” ilkesinin düzenlendiği Anayasa’nın 10. maddesine açıkça aykırı olduğu vurgulandı.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here